FTT

Dit faglige netværk

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Foreníngen af Tegnsprogstolke

Nordisk Tolkeseminar 2014 - Island 30 maj - 1 juni

Kære alle FTT medlemmer
Denne ventede mail er tikket ind fra Island. Jeg har holdt endnu et Skype meeting med Island, og vi har valgt at sende det foreløbige program ud til jer sammen med selve tilmeldingen. Tilmeldingen er klar - se link til venstre. Se det foreløbige program - med forbehold for ændringer (skrevet med rødt). 

Registreringen er åben nu, første del af betalingen (1000 dkr.) skal være inden den 1.marts.

Vi arbejder fortsat med at skaffe flere fondsmidler, som selvfølgelig vil komme jer til gavn, hvis det skulle lykkes os at få overskud.
Mange Hilsner
På vegne af den nordiske planlægningsgruppe
Hanne
 

Oplægsholder

 

Bente Jacobsen - Face.

Ole Lauridsen har måtte melde afbud, istedet er det lykkes at få Bente Jacobsen til at komme.
Hermed lidt mere info om søndagens oplæg. Læs mere om Bente Jacobsen og hendes meritter på dette  link .
Vi glæder os til at se jer :-)
Alle vi voksne mennesker har et face, dvs. et offentligt billede af os selv, som vi ønsker at præsentere over

for omverdenen. Vores face kan mistes, forstærkes eller vedligeholdes, og i interaktion samarbejder vi med

vores interaktionspartnere om at beskytte eget og deres face. Vi benytter kommunikationsstrategier, som

skal vedligeholde eller forstærke face (vores eget eller deres) eller afbøde udtalelser, som potentielt kan

true face (vores eget eller deres).

Tolke skal være opmærksomme på kommunikationsstrategier, der kan være face-relaterede, og oversætte

dem korrekt og præcist. Men i en tolkesituation er det ikke kun brugernes face, der skal beskyttes. Tolken

har også et face, som potentielt kan trues af brugernes ord eller handlinger eller situationen generelt.

Spørgsmålet er dog, om tolken kan beskytte eget face uden at komme i konflikt med to så vigtige etiske

principper som neutralitet og korrekt og præcis oversættelse?

I mit oplæg vil jeg redegøre for face-teorien i relation til en tolkesituation og præsentere eksempler på

handlinger og udtalelser, der kan true face, brugernes og tolkens. Jeg vil ligeledes diskutere, om/hvordan

tolke kan beskytte eget face.
 

Generalforsamling 2014 - Tolkeweekend

I dagene den 5.-6. april 2014 afholder FTT Tolkeweekend.

Tilmed dig via linket til venstre.

Sted: Svenstrupgård, Svenstrupsstrandvej 3, 4220 Korsør.

 

Program for weekenden:

Lørdag:

10.00-11.00 Indkvartering

11.00-14.00 Debat inkl. Frokost

14.30-17.30 Generalforsamling

18.30- ?      Festmiddag

Søndag

08.00-09.00 Morgenmad

09.30-12.00 Foredrag v/Ole Lauridsen.

12.00-13.00 Frokost og Tak for i år

 

 

FTTs Bestyrelse 2013-2014

FTT's Bestyrelse 2013-2014:

 

Fra venstre:
Sofie Maj Olsen (observatør), Lis Holme, Peter Borg (observatør), Tanja Kikkenborg, Lykke Sørensen, Peter Rothgardt, Lise Lotte Thorkildsen, Loa Fogh Jensen, Bettina Staberg Simonsen, Hanne Pia Andersen, Hanne Hougaard Knudsen (formand)
Gitte Møhring Madsen (nyvalgt suppleant) var forhindret i at deltage i FTT´s Tolkeweekend.
 

DDLs Pilotprojekt "uddannelse af døve tegnsprogstolke"

DDL har fået bevilliget 2,55 mill. til et tre-årigt pilotprojekt.

FTT sagde i februar måned ja til at være samarbejdspartner på pilotprojektet, derfor stor glæde over den gode nyhed om at alle ansøgte midler er bevilliget. FTT deltager i pilotprojektets styregruppe. Udover repræsentanter fra DDL, deltager Hanne Knudsen fra FTT samt repræsentanter fra Foreningen af Døvblinde og UCC- Center for Tegnsprog. Det første møde i styregruppen er mandag den 27.aug. 2012.

FTTs bestyrelse ser frem til at få mulighed for at give sparring og kvalitetsudvikle projektet, og have mulighed for indflydelse på udviklingen inden for denne del af tolkeområdet. Vi ser frem til at sætte fokus på samarbejdet i tolketeamet, få afklaret behov og roller (bisidder/tolk/vejleder funktioner) inden for de forskellige projektområder og meget mere. Det bliver spændende!

 

 
 • «
 •  Start 
 •  Prev 
 •  1 
 •  2 
 •  Next 
 •  End 
 • »


Page 1 of 2